TÂM – TẦM – TRÍ – TÍN

Crystal Holidays đặt chữ “”TÂM”” làm nền tảng và lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Bởi chúng tôi hiểu rằng “”Những điều xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim””.
Trong tất cả các hoạt động kinh doanh, chúng tôi coi trọng quyền lợi và những giá trị cộng đồng, góp phần tạo nên những hiệu ứng tốt đẹp, lan tỏa yêu thương, vì một cuộc sống tươi đẹp hơn cho hàng triệu khách hàng.

Crystal Holidays mang chữ “”TẦM”” đến cộng đồng du lịch Việt Nam bằng việc phát triển những sản phẩm chất lượng cao, kết nối toàn cầu để khắp thế giới trở thành một nhà.

Crystal Holidays không ngừng sáng tạo bằng chữ “”TRÍ”” của tri thức, của trí tuệ, tạo nên những sản phẩm, dịch vụ ưu việt mang lại sự thuận tiện và nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.

Crystal Holidays sử dụng chữ ”TÍN”” để tạo niềm tin với đối tác, khách hàng, doanh nghiệp và coi đó là yếu tố tiên quyết để phát triển lớn mạnh, vững bền.