Với kinh nghiệm quản lý dịch vụ khách sạn trong các lĩnh vực quản trị điều hành khách sạn, truyền thông & tiếp thị, quản lý quy trình chất lượng tại các khách sạn 5* như hệ thống khách sạn do Tập đoàn Accor quản lý, Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí Cocobay – Tập đoàn Empire. Chúng tôi cung cấp dịch vụ:

  • Dịch vụ tiền khai trương
  • Truyền thông & Tiếp thị và Thương hiệu
  • Quản lý quy trình và chất lượng
  • Tư vấn cải tạo chất lượng vận hành