Thẻ kỳ nghỉ Crystal Holidays

Thẻ kỳ nghỉ Crystal Holidays được phát hành bởi Công ty Cổ phần Crystal Bay, đơn vị phân phối – Công ty Cổ phần Timeshare Việt Nam. Sản phẩm hoạt động dựa trên nguyên tắc phát hành thẻ định danh, mua trước các đêm nghỉ trong thời gian 25-35-50 năm, với các cấp hạng phòng 3*- 4*- 5*.

– Đơn vị phát hành/Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Crystal Bay
– Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần Time Share Việt Nam
– Đối tượng sở hữu Thẻ Kỳ Nghỉ: Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
– Hệ thống Khách sạn:
(1) Đối với Kỳ Nghỉ tại Việt Nam
– Các khách sạn, condotel, khu resort 4* và 5* của Crystal Bay; và
– Hơn 1.000 Khách sạn 3*, 4*, 5* trên toàn quốc trong hệ thống đối tác liên kết của Crystal Bay và Time Share Việt Nam.
(2) Đối với Kỳ Nghỉ tại nước ngoài
– Hơn 100.000 Khách sạn, khu resort thuộc hệ thống World Hotels toàn cầu mà Crystal Bay và Time Share Việt Nam là thành viên liên kết.
(Danh sách các Khách sạn thuộc hệ thống sẽ liên tục được cập nhật trên website của Time Share Việt Nam)

Hỏi Đáp
TOP