Công ty cổ phần Crystal Holidays Holdings

DỊCH VỤ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Chúng tôi có một đội ngũ lãnh đạo với kinh nghiệm lâu năm trong quản lý dịch vụ khách sạn bao gồm quản trị vận hành khách sạn, dịch vụ truyền thông, tiếp thị và quản lý quy trình chất lượng tại các khách sạn từ tiêu chuẩn 3* đến 5*.

Dịch vụ của chúng tôi:
         • Dịch vụ tiền khai trương
         • Truyền thông & Tiếp thị và Thương hiệu
         • Quản lý quy trình và chất lượng
         • Tư vấn cải tạo chất lượng vận hành