Công ty cổ phần Crystal Holidays Holdings

Tuyển dụng

[HN] TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH TOUR + DU THUYỀN (SALE TEAMLEADER)

1) MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh tour + Du thuyền của Phòng; Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng; Quản lý, giám sát, đào tạo CBNV thuộc Bộ phận kinh doanh tour + Du thuyền; Góp phần xây dựng và thúc...

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 04 /2024

[HN - HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH DU LỊCH

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 04 /2024

[HN - HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH DU LỊCH (INBOUND)

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 04 /2024

[HN] NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 04 /2024

[HN - HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH DU LỊCH (DU THUYỀN)

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 03 /2024

[HN - HCM] NHÂN VIÊN TELESALES

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 03 /2024

[HN - HCM] TRƯỞNG NHÓM TELESALES

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 03 /2024

[HN] KẾ TOÁN THUẾ

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 03 /2024

[HN] KẾ TOÁN TỔNG HỢP - THUẾ

Đọc thêm