Công ty cổ phần Crystal Holidays Holdings

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1) MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận phản ánh, xử lý khiếu nại của khách hàng qua tổng đài, Email, văn phòng làm việc,… - Triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ - Hỗ trợ khách hàng sử dụng quyền lợi, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong...

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 12/2023

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DU LỊCH

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 12/2023

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THUẾ

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 02/2022

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: ĐẠI DIỆN KINH DOANH

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 02/2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TELEMARKETING

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 12/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH THẺ

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 12/2021

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 12/2021

TRƯỞNG BQL DỰ ÁN TẠI VÂN ĐỒN

Đọc thêm

Tuyển dụng

Tháng 10/2021

KẾ TOÁN NỘI BỘ/KẾ TOÁN THUẾ

Đọc thêm