Công ty cổ phần Crystal Holidays Holdings

Phát triển Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Theo đó, giai đoạn đến năm 2025, tập trung hoàn chỉnh, xây dựng và cải tạo chỉnh trang khu đô thị hiện hữu, xây dựng những khu đô thị mới. Giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thiện chất lượng hạ tầng đô thị, mở rộng khu vực nội thị giai đoạn trước…

Ảnh minh họa.

Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 nhằm mục tiêu xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là đô thị đồng bộ về hạ tầng, xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với bảo tồn địa hình, cảnh quan, bản sắc riêng, khai thác tốt, hiệu quả lợi thế riêng biệt về vị trí địa lý, môi trường tự nhiên. Phấn đấu đến năm 2025, đạt các tiêu chí đô thị loại III; đến năm 2030, thành lập TP.Vân Đồn và đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Các khu vực phát triển đô thị đã được cụ thể hóa trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, phê duyệt tại Quyết định 266/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Khu kinh tế Vân Đồn được chia không gian phát triển thành 2 vùng (đảo Cái Bầu, quần đảo Vân Hải).

Đối với đảo Cái Bầu, tập trung phát triển các khu chức năng chính của đô thị và khu kinh tế. Đảo Cái Bầu phân chia thành vùng phía Đông (khu vực Cái Rồng), vùng phía Tây (khu vực sân bay Vân Đồn) và vùng phía Bắc (cảng Mũi Chùa - Vạn Hoa). Còn quần đảo Vân Hải phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với bảo tồn cảnh quan sinh thái, đa dạng sinh học tại khu vực. Giới hạn phát triển dân cư ở một số đảo hiện có (Cảnh Cước, Trà Bản, Ngọc Vừng, cống Đông – cống Tây).

Về lộ trình phát triển, khu vực phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2025, hoàn chỉnh, xây dựng và cải tạo chỉnh trang khu đô thị hiện hữu, xây dựng những dự án du lịch, khu đô thị mới, khu dân cư, tái định cư. Đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị khu vực thị trấn Cái Rồng và xã Đông Xá, Hạ Long phấn đấu hoàn thành tiêu chuẩn thành lập phường. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng khung, tạo động lực phát triển đô thị. Từng bước nâng cao chất lượng đô thị nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2025.

Tiếp đến, giai đoạn 2026-2030, hoàn thiện chất lượng hạ tầng đô thị, mở rộng khu vực nội thị giai đoạn trước; phát triển trọng điểm du lịch biển đảo Quan Lạn và Minh Châu, trong đó, phường Đoàn Kết ưu tiên đầu tư kết nối hạ tầng từ vùng lõi đô thị hiện hữu; phát triển trọng điểm du lịch biển đảo Quan Lạn và Minh Châu. Xây dựng khu trung tâm hành chính mới đóng vai trò là trung tâm chính trị - thương mại - dịch vụ của đô thị. Tăng cường mạng lưới giao thông chính kết nối khu trung tâm đô thị; cải tạo chỉnh trang đô thị và tiếp tục nâng cấp các tiêu chuẩn đô thị còn yếu của TP.Vân Đồn. Đầu tư xây dựng TP.Vân Đồn loại II, đạt tiêu chuẩn chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị loại I đến năm 2030.

Định hướng giai đoạn 2031-2040, đầu tư nâng cấp chất lượng hạ tầng, mở rộng xây dựng các khu đô thị mới, khu thương mại, dịch vụ, kết nối hệ thống hạ tầng xã Đoàn Kết qua các xã Đài Xuyên, Vạn Yên. Hoàn thiện chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật xã đảo.

Để thực hiện, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Đồn chủ trì triển khai công bố Chương trình phát triển đô thị huyện Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, lưu trữ hồ sơ theo quy định; tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện chương trình, dự án phát triển đô thị có trong danh mục định hướng phát triển trên địa bàn huyện; tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu để quản lý và thu hút đầu tư theo quy hoạch chung đã được duyệt.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị hiện hữu và khu vực dự kiến phát triển đô thị trên địa bàn.

Theo VnEconomy